Kapittel 2. Overordnede krav om styring av sikring

§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

Jernbanevirksomheten har ansvaret for sikker drift for brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for sin del av jernbanesystemet.

§ 2-2.Krav om styring av sikring

§ 2-2.Krav om styring av sikring

Jernbanevirksomheten skal utøve styring av sikring i den virksomheten som drives.
Styring av sikring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at styringen utøves i oppgaver som utføres av leverandør.

§ 2-3.Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

§ 2-3.Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

Bane NOR SF skal lede og koordinere et samarbeidsforum for sikring.
Samarbeidsforumet skal sørge for samordning og evaluering av sikringstiltak i sektoren, koordinering av beredskapsplanlegging, og gjennomføring og evaluering av øvelser.
Forumet skal bestå av representanter fra alle virksomhetene som omfattes av forskriften. Representantene har plikt til å delta i samarbeidsforumet. Politiet har rett til å delta i samarbeidsforumet.

§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

Jernbanevirksomheten har ansvaret for sikker drift for brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for sin del av jernbanesystemet.

§ 2-2.Krav om styring av sikring

Jernbanevirksomheten skal utøve styring av sikring i den virksomheten som drives.
Styring av sikring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at styringen utøves i oppgaver som utføres av leverandør.

§ 2-3.Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

Bane NOR SF skal lede og koordinere et samarbeidsforum for sikring.
Samarbeidsforumet skal sørge for samordning og evaluering av sikringstiltak i sektoren, koordinering av beredskapsplanlegging, og gjennomføring og evaluering av øvelser.
Forumet skal bestå av representanter fra alle virksomhetene som omfattes av forskriften. Representantene har plikt til å delta i samarbeidsforumet. Politiet har rett til å delta i samarbeidsforumet.