§ 7-2.Oppfølging av uønskede hendelser

§ 7-2.Oppfølging av uønskede hendelser

Jernbanevirksomheten skal ha system for intern rapportering, registrering, granskning og analyse av uønskede hendelser.
Jernbanevirksomheten skal registrere, undersøke, analysere og følge opp uønskede hendelser. Hendelsene skal analyseres både enkeltvis og i forhold til andre hendelser for å sikre at nødvendige tiltak identifiseres.
Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres. Inntil nødvendige tiltak er iverksatt skal det ved behov gjennomføres kompenserende tiltak.