§ 4-4.Ledelsens gjennomgåelse

§ 4-4.Ledelsens gjennomgåelse

Jernbanevirksomhetens øverste ledelse skal ved behov og minst en gang per år, gjennomgå styringssystemet for sikring for å sikre at styringssystemet fortsatt er hensiktsmessig og oppdatert. Ved gjennomgåelsen skal det tas hensyn til blant annet:
 1. a.
  endrede forutsetninger,
 2. b.
  nye og oppdaterte risikovurderinger,
 3. c.
  avvik og oppfølging av disse,
 4. d.
  resultater og gjennomføring av tiltak etter interne revisjoner og revisjoner av leverandører, samt vurdering av samsvar med lovgivningens krav og interne krav,
 5. e.
  analyser av tilsiktede uønskede handlinger og
 6. f.
  oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser.
Ledelsens gjennomgåelse skal avdekke eventuelle behov for endring i handlingsplaner og andre deler av styringssystemet.