§ 3-5.Prosedyrer m.m.

§ 3-5.Prosedyrer m.m.

Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle forhold av betydning for sikring, herunder behandling av trusselvurderinger.