§ 2-3.Sikringsutvalg for jernbane og tunnelbane

§ 2-3.Sikringsutvalg for jernbane og tunnelbane

Infrastrukturforvalter skal etablere et sikringsutvalg for jernbane og tunnelbane. Sikringsutvalget er ansvarlig for samordning og evaluering av sikringstiltak ved jernbane og tunnelbane og koordinering av planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser.
Sikringsutvalget skal bestå av representanter fra utvalgte jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Representantene har plikt til å delta i sikringsutvalget. Politiet har rett til å delta i sikringsutvalget.