§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

Jernbanevirksomheten har ansvaret for sikker drift.