Kapittel 2. Overordnede krav om styring av sikring

§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

Jernbanevirksomheten har ansvaret for sikker drift.

§ 2-2.Krav om styring av sikring

§ 2-2.Krav om styring av sikring

Jernbanevirksomheten skal utøve styring av sikring i den virksomheten som drives.
Styring av sikring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen. Jernbanevirksomheten skal også sikre at styringen utøves i oppgaver som utføres av leverandør.

§ 2-3.Sikringsutvalg for jernbane og tunnelbane

§ 2-3.Sikringsutvalg for jernbane og tunnelbane

Infrastrukturforvalter skal etablere et sikringsutvalg for jernbane og tunnelbane. Sikringsutvalget er ansvarlig for samordning og evaluering av sikringstiltak ved jernbane og tunnelbane og koordinering av planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser.
Sikringsutvalget skal bestå av representanter fra utvalgte jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Representantene har plikt til å delta i sikringsutvalget. Politiet har rett til å delta i sikringsutvalget.