§ 1-2.Virkeområde

§ 1-2.Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for den norske delen av jernbanesystemet i EØS og sidespor eid av staten.
(2) Forskriften får ikke anvendelse på sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.