§ 42.Periodiske undersøkelser

§ 42.Periodiske undersøkelser

Det skal gjennomføres minst en helseundersøkelse:
  1. a.
    hvert femte år for personale opp til 40 år,
  2. b.
    hvert tredje år for personale mellom 41 og 62 år,
  3. c.
    hvert år for personale over 62 år.
Legen skal gjennomføre hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det.