§ 2.Virkeområde

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for drift av privat sidespor og godsbane.