§ 3.Krav om plan for opplæring

§ 3.Krav om plan for opplæring

Den som driver jernbanevirksomhet skal utarbeide en plan for opplæring av personell med arbeidsoppgaver som nevnt i § 1.
Planen skal som et minimum inneholde:
 1. a.
  betegnelse på opplæringen,
 2. b.
  krav til forkunnskaper,
 3. c.
  innlæringsmål, samt innhold med pensumoversikt,
 4. d.
  varighet fordelt på teori og praksis,
 5. e.
  arbeidsform,
 6. f.
  maksimalt antall deltakere,
 7. g.
  kompetansekrav til opplæringspersonell,
 8. h.
  prinsipper for prøving,
 9. i.
  krav til eventuell praksis etter endt opplæring.