§ 37.Helseundersøkelse

§ 37.Helseundersøkelse

Den som skal utføre eller opplæres til å utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 36 skal gjennomgå en helseundersøkelse. Helseundersøkelsen skal utføres av en lege.