§ 35.Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

§ 35.Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy skal minst inneholde:
 1. a.
  navn på og kontaktopplysninger til kontaktperson,
 2. b.
  systembeskrivelse,
 3. c.
  oversikt over relevante standarder som kjøretøy er bygget etter, samt eventuelle avvik fra disse standardene og
 4. d.
  sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter sikker integrering mellom kjøretøy og infrastruktur.