§ 2.Virkeområde

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for drift av museumsbane.