Kapittel 2. Sikkerhetsstyringssystem

§ 4.Krav om sikkerhetsstyringssystem

§ 4.Krav om sikkerhetsstyringssystem

Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å etablere en helhetlig styring av virksomheten for å kunne drive sikkert.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av virksomheten og skal inneholde bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med alle vesentlige risikoer forbundet med virksomheten.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og tilstrekkelig kjent av alle som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

§ 5.Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 5.Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
 1. a.
  bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp,
 2. b.
  bestemmelser om drift og vedlikehold som ivaretar tilfredsstillende sikkerhet,
 3. c.
  krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 4. d.
  beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 5. e.
  beredskapsplan og beredskapsøvelser,
 6. f.
  rutiner for oppfølging av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse, jernbanehendelse og avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken, hendelsen eller avviket, undersøkelse av årsak og fastsettelse av tiltak for å hindre gjentagelse og
 7. g.
  årlig oppsummering av foregående års sikkerhetsarbeid,
 8. h.
  bestemmelser som sikrer at de medisinske, psykologiske og helsemessige kravene i kapittel 7 oppfylles.

§ 4.Krav om sikkerhetsstyringssystem

Jernbanevirksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Formålet med sikkerhetsstyringssystemet skal være å etablere en helhetlig styring av virksomheten for å kunne drive sikkert.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av virksomheten og skal inneholde bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med alle vesentlige risikoer forbundet med virksomheten.
Sikkerhetsstyringssystemet skal være dokumentert, og tilstrekkelig kjent av alle som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

§ 5.Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
 1. a.
  bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp,
 2. b.
  bestemmelser om drift og vedlikehold som ivaretar tilfredsstillende sikkerhet,
 3. c.
  krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 4. d.
  beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 5. e.
  beredskapsplan og beredskapsøvelser,
 6. f.
  rutiner for oppfølging av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse, jernbanehendelse og avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken, hendelsen eller avviket, undersøkelse av årsak og fastsettelse av tiltak for å hindre gjentagelse og
 7. g.
  årlig oppsummering av foregående års sikkerhetsarbeid,
 8. h.
  bestemmelser som sikrer at de medisinske, psykologiske og helsemessige kravene i kapittel 7 oppfylles.