§ 3-3.Prosedyrer m.m.

§ 3-3.Prosedyrer m.m.

Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten.
Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre overholdelse av gjeldende, nye og endrede tekniske og operasjonelle standarder og andre krav fastsatt i:
  1. a.
    jernbanelovgivningen,
  2. b.
    andre relevante regler og
  3. c.
    enkeltvedtak truffet av myndighetene.