§ 13-9.Tilbaketrekking av autorisasjon

§ 13-9.Tilbaketrekking av autorisasjon

Jernbanevirksomheten skal trekke tilbake autorisasjonen til førere som ikke tilfredsstiller kravene i § 13-8, og skal ha utfyllende bestemmelser for når autorisasjon skal tilbaketrekkes.
En eventuell ny autorisasjon gis i henhold til § 13-8 i forskriften her.