§ 13-7.Krav til strekningskunnskap

§ 13-7.Krav til strekningskunnskap

Førere skal være godt kjent på strekningen de kjører på.