§ 13-6.Krav til kompetanse i forhold til beredskap og nødsituasjoner

§ 13-6.Krav til kompetanse i forhold til beredskap og nødsituasjoner

Førere skal kunne håndtere nødsituasjoner, herunder nødprosedyrer og evakuering.