§ 13-2.Overordnede kompetansekrav

§ 13-2.Overordnede kompetansekrav

Førere skal ha overordnet forståelse for det trafikksystemet de opererer i.
Førere skal kunne kjøre tog på en sikker måte, og anvende bestemmelsene for framføring.
Førere skal kunne foreta nødvendig klargjøring av kjøretøy, herunder sikkerhetsmessig kontroll av tekniske overvåkingssystemer.
Førere skal kunne vurdere hvilken bremseevne et tog har, og hvilke konsekvenser dette har for kjøringen på den aktuelle strekningen.
Førere skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper, slik at de kan kommunisere med trafikkstyrer.
Førere skal kunne anvende bestemmelsene for skifting og skal kunne framføre kjøretøy under skifting.