§ 10-8.Beskrivelse av teknisk funksjonsdyktighet

§ 10-8.Beskrivelse av teknisk funksjonsdyktighet

Trafikkutøver skal ha bestemmelser om teknisk funksjonsdyktighet for kjøretøyene.