§ 7-3.Beredskapsøvelser

§ 7-3.Beredskapsøvelser

Jernbanevirksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt.
Jernbanevirksomhetene skal samordne slike øvelser i den grad det er nødvendig.