§ 13-1.Krav til alder og førerkort

§ 13-1.Krav til alder og førerkort

Fører skal ha fylt 20 år. Fører av tog i blandet trafikk skal ha førerkort klasse B.