§ 10-16.Sikring av tog som står på strekningen

§ 10-16.Sikring av tog som står på strekningen

Trafikkutøver skal ha bestemmelser som sikrer at tog som står på strekningen ikke kommer utilsiktet i bevegelse.