§ 1-2.Virkeområde

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder for drift av sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m.