Kapittel 5. Tillatelse til test

§ 5-1.Søknad om testtillatelse for kjøretøy uten tillatelse

§ 5-1.Søknad om testtillatelse for kjøretøy uten tillatelse

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Testen organiseres og planlegges av søker i henhold til kravene i vedlegget punkt 1.4 og 3.2.1.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Delsystem styring, kontroll og signal om bord skal testes særskilt etter kravene i § 5-4.
Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  EF-verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med Statens jernbanetilsyn på forhånd.
 • -
  testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon ved behov.
Testrapport skal kunne gjøres tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn.

§ 5-2.Søknad om testtillatelse for kjøretøy med tillatelse fra et annet EØS-land

§ 5-2.Søknad om testtillatelse for kjøretøy med tillatelse fra et annet EØS-land

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Testen organiseres og planlegges av søker i henhold til kravene i vedlegget punkt 1.4 og 3.2.1.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn. Tester utført i et annet EØS-land skal kunne aksepteres så langt de passer.
Delsystem styring, kontroll og signal om bord skal testes særskilt etter kravene i § 5-4.
Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  Dokumentasjon på at kjøretøyet har tillatelse til å ta i bruk i en annen EØS-stat, og eventuelle vilkår for denne tillatelsen.
 • -
  EF-verifiseringserklæring med sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med SJT på forhånd.
 • -
  Testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon ved behov.
Testrapport skal kunne gjøres tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn.

§ 5-3.Søknad om testtillatelse ved endring av kjøretøy

§ 5-3.Søknad om testtillatelse ved endring av kjøretøy

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Behovet for testing og testomfang som skal validere endringen vurderes av Statens jernbanetilsyn. Datasimulering kan være akseptabelt ved mindre endringer. Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Tester for validering av sikker integrering mellom kjøretøyet og jernbaneinfrastrukturen vurderes særskilt. Ved endring av ombordutrustningen skal kravene i § 5-4 følges.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  dokumentasjon på at kjøretøyet har tillatelse til å tas i bruk i Norge,
 • -
  EF-verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med SJT på forhånd.
 • -
  testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon.

§ 5-4.Krav i forbindelse med testing av delsystem styring, kontroll og signal om bord (CCS) - klasse A eller klasse B

§ 5-4.Krav i forbindelse med testing av delsystem styring, kontroll og signal om bord (CCS) - klasse A eller klasse B

Det skal gjøres tester av utstyret for styring, kontroll og signal om bord. Dette gjelder både nye kjøretøy og kjøretøy som endrer delsystem styring, kontroll og signal om bord. Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn.
Det skal benyttes assessor i forbindelse med testaktiviteter for CCS-ombordutrustning. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Behov for test og testomfang som skal validere endringen vurderes av Statens jernbanetilsyn. Tester for validering av sikker integrering mellom kjøretøyet og jernbaneinfrastrukturen vurderes særskilt.
Ved endring av kjøretøy som følge av innmontering av CCS-ombordutrustning klasse A eller klasse B, skal særskilte testspesifikasjoner følges. Testspesifikasjonene for klasse B skal aksepteres av infrastrukturforvalter. Testspesifikasjoner for klasse A er publisert på ERAs hjemmesider (ESC/RSC).
Testspesifikasjoner skal knyttes til definerte teststrekninger fastlagt av infrastrukturforvalter og skal integreres i overordnet testplan. Testresultater skal aksepteres av infrastrukturforvalteren.
Ved søknad om test skal følgende dokumentasjon sendes til Statens jernbanetilsyn:
 • -
  EF-verifiseringserklæring med tilhørende sertifikater eller midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er.
 • -
  Verifiseringserklæring med tilhørende sertifikater eller midlertidige sertifikater og dokumentasjon for samsvar med de kravene gitt i vedlegget her.
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer iht CSM RA.
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering mellom kjøretøyet og det norske jernbanesystemet iht CSM RA.
Test av ombordutrustningen kan gjøres som del av en generell test av kjøretøyet i henhold til § 5-1 til § 5-3. Dokumentasjonskravene i denne bestemmelsen supplerer kravene i de andre bestemmelsene.

§ 5-1.Søknad om testtillatelse for kjøretøy uten tillatelse

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Testen organiseres og planlegges av søker i henhold til kravene i vedlegget punkt 1.4 og 3.2.1.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Delsystem styring, kontroll og signal om bord skal testes særskilt etter kravene i § 5-4.
Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  EF-verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med Statens jernbanetilsyn på forhånd.
 • -
  testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon ved behov.
Testrapport skal kunne gjøres tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn.

§ 5-2.Søknad om testtillatelse for kjøretøy med tillatelse fra et annet EØS-land

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Testen organiseres og planlegges av søker i henhold til kravene i vedlegget punkt 1.4 og 3.2.1.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn. Tester utført i et annet EØS-land skal kunne aksepteres så langt de passer.
Delsystem styring, kontroll og signal om bord skal testes særskilt etter kravene i § 5-4.
Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  Dokumentasjon på at kjøretøyet har tillatelse til å ta i bruk i en annen EØS-stat, og eventuelle vilkår for denne tillatelsen.
 • -
  EF-verifiseringserklæring med sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med SJT på forhånd.
 • -
  Testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon ved behov.
Testrapport skal kunne gjøres tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn.

§ 5-3.Søknad om testtillatelse ved endring av kjøretøy

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Behovet for testing og testomfang som skal validere endringen vurderes av Statens jernbanetilsyn. Datasimulering kan være akseptabelt ved mindre endringer. Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Tester for validering av sikker integrering mellom kjøretøyet og jernbaneinfrastrukturen vurderes særskilt. Ved endring av ombordutrustningen skal kravene i § 5-4 følges.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  dokumentasjon på at kjøretøyet har tillatelse til å tas i bruk i Norge,
 • -
  EF-verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med SJT på forhånd.
 • -
  testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon.

§ 5-4.Krav i forbindelse med testing av delsystem styring, kontroll og signal om bord (CCS) - klasse A eller klasse B

Det skal gjøres tester av utstyret for styring, kontroll og signal om bord. Dette gjelder både nye kjøretøy og kjøretøy som endrer delsystem styring, kontroll og signal om bord. Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn.
Det skal benyttes assessor i forbindelse med testaktiviteter for CCS-ombordutrustning. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Behov for test og testomfang som skal validere endringen vurderes av Statens jernbanetilsyn. Tester for validering av sikker integrering mellom kjøretøyet og jernbaneinfrastrukturen vurderes særskilt.
Ved endring av kjøretøy som følge av innmontering av CCS-ombordutrustning klasse A eller klasse B, skal særskilte testspesifikasjoner følges. Testspesifikasjonene for klasse B skal aksepteres av infrastrukturforvalter. Testspesifikasjoner for klasse A er publisert på ERAs hjemmesider (ESC/RSC).
Testspesifikasjoner skal knyttes til definerte teststrekninger fastlagt av infrastrukturforvalter og skal integreres i overordnet testplan. Testresultater skal aksepteres av infrastrukturforvalteren.
Ved søknad om test skal følgende dokumentasjon sendes til Statens jernbanetilsyn:
 • -
  EF-verifiseringserklæring med tilhørende sertifikater eller midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er.
 • -
  Verifiseringserklæring med tilhørende sertifikater eller midlertidige sertifikater og dokumentasjon for samsvar med de kravene gitt i vedlegget her.
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer iht CSM RA.
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering mellom kjøretøyet og det norske jernbanesystemet iht CSM RA.
Test av ombordutrustningen kan gjøres som del av en generell test av kjøretøyet i henhold til § 5-1 til § 5-3. Dokumentasjonskravene i denne bestemmelsen supplerer kravene i de andre bestemmelsene.