§ 1-1.Virkeområde

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet.