§ 1-1.Virkeområde

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet.
Forskriften gjelder likevel ikke der annet følger av forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) og/eller forskrifter om tekniske spesifikasjoner (TSI).