Kapittel 17. Tilleggskrav til godstaubaner

§ 17-1.Konstruksjon og dimensjonering

§ 17-1.Konstruksjon og dimensjonering

Hvor forskriften her ikke gir detaljerte krav med hensyn til dimensjonering, materialer, arbeidsutførelse o.l., skal anerkjente normer og god praksis følges.
Godstaubaner skal være konstruert og dimensjonert til å tåle belastning fra tiltenkt lastekapasitet og den maksimale belastning fra vind, snø og is som må påregnes for den aktuelle plassering av godstaubanen.

§ 17-2.Bremser

§ 17-2.Bremser

Drivverket skal ha driftsbrems og sikkerhetsbrems som virker uavhengig av hverandre, med mindre taubanen er godkjent med en brems.
Stans av drivverket skal utløses automatisk når spenningen synker under den fastsatte grensen for banen eller forsvinner, eller ved overstrøm eller termisk overbelastning.
Ved betjening av sikkerhetsbremsen eller ved aktivering av nødstopp skal stans av drivverket utløses.

§ 17-3.Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

§ 17-3.Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

Ved søknad om driftstillatelse for godstaubaner skal følgende dokumentasjon følge med:
 1. a.
  Oversiktstegning som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med tauføring, stasjoner og master. Det skal benyttes en målestokk ikke mindre enn 1:1000. På tegningen skal angis:
  1. 1.
   Høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau,
  2. 2.
   Nyttelast.
 2. b.
  Beregning av bære-, trekk- og balansetau, hellnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i master, pilhøyder og motvektbevegelse. Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av: taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast og masse pr. lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt skal E-modul angis.
 3. c.
  Beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven.
 4. d.
  Stasjoner
  1. 1.
   Sammenstillingstegninger
  2. 2.
   Detaljtegninger av:
   • -
    Kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
   • -
    Driv-, vende- og ledeskiver
   • -
    Bremser
   • -
    Bærende stålkonstruksjoner
   • -
    Fundamentering
   • -
    Forankring av bæretau.
  3. 3.
   Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler. For roterende aksler skal det foreligge utmattingsberegninger.
 5. e.
  Strammeanordning
  1. 1.
   Sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt for bæretau og trekktau. Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (f.eks. hydraulisk stramming):
   • -
    Systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner.
   Spesifikasjon av strammetau skal omfatte:
   • -
    Taufabrikant, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet i tråder og spesifisert minste effektive bruddlast.
  2. 2.
   Konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og tauskiver.
  3. 3.
   Styrkeberegninger.
 6. f.
  Master
  1. 1.
   Konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko.
  2. 2.
   Fundamenttegninger.
  3. 3.
   Styrkeberegninger.
 7. g.
  Løpeverk, hengestell, vogn
  1. 1.
   Sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av hoveddimensjoner og vekter.
  2. 2.
   Konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom trekktau og hengestell.
  3. 3.
   Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler.
  4. 4.
   Beregning av vindhastighet som gir ubelastet vogn et utsving på 12° på tvers av banen.
 8. h.
  Elektrisk utstyr
  Prinsipp- og koblingsskjema med spesifikasjoner for det elektriske utstyret.
 9. i.
  Hydraulisk utstyr
  Systemtegninger og spesifikasjoner av hydraulisk utstyr med styrkeberegning.
 10. j.
  Sikkerhetsstyringssystem
  På tegningene skal det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av materialet. For sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer, eventuell varmebehandling etter sveising og omfang av eventuell ikke-destruktiv prøving.

§ 17-4.Kontroll av ståltau

§ 17-4.Kontroll av ståltau

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll og utskifting av bæretau, trekktau, balansetau og strammetau.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen på et hvilket som helst sted på tauet overstiger verdiene i tabellen nedenfor.
Reduksjon
%
MålelengdeReduksjon
%
MålelengdeReduksjon
%
MålelengdeTillegg
Bæretau
 - lukket10180xD530xDTrådbrudd i profiltråder som ligger ved siden av hverandre skal ha en minsteavstand på 18xD.
 - partspiral20180xD1020xDPartspiraltau skal i en part ha maksimalt 35 % tverrsnittsreduk-sjon på grunn av trådbrudd over en lengde på 4xD.
spiraltau10Alle trådbrudd i yttertråder over hele taulengden skal medregnes.
Trekk- og balansetau25500xD1040xD66xDSom over.
Strammetau840xD46xDSom over.

§ 17-1.Konstruksjon og dimensjonering

Hvor forskriften her ikke gir detaljerte krav med hensyn til dimensjonering, materialer, arbeidsutførelse o.l., skal anerkjente normer og god praksis følges.
Godstaubaner skal være konstruert og dimensjonert til å tåle belastning fra tiltenkt lastekapasitet og den maksimale belastning fra vind, snø og is som må påregnes for den aktuelle plassering av godstaubanen.

§ 17-2.Bremser

Drivverket skal ha driftsbrems og sikkerhetsbrems som virker uavhengig av hverandre, med mindre taubanen er godkjent med en brems.
Stans av drivverket skal utløses automatisk når spenningen synker under den fastsatte grensen for banen eller forsvinner, eller ved overstrøm eller termisk overbelastning.
Ved betjening av sikkerhetsbremsen eller ved aktivering av nødstopp skal stans av drivverket utløses.

§ 17-3.Dokumentasjon ved søknad om driftstillatelse

Ved søknad om driftstillatelse for godstaubaner skal følgende dokumentasjon følge med:
 1. a.
  Oversiktstegning som viser anleggets vertikaltrasé (profil) med tauføring, stasjoner og master. Det skal benyttes en målestokk ikke mindre enn 1:1000. På tegningen skal angis:
  1. 1.
   Høyde- og lengdekoordinater for topp av mastefundamenter, driv- og vendeskiver og opplagringspunkter for bære-, trekk- og balansetau,
  2. 2.
   Nyttelast.
 2. b.
  Beregning av bære-, trekk- og balansetau, hellnings- og brytningsvinkler, opplagertrykk i master, pilhøyder og motvektbevegelse. Spesifikasjon av bæretau, trekk- og balansetau med angivelse av: taufabrikat, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet av tråder, minimum effektiv bruddlast og masse pr. lengdeenhet. For bæretau som ikke er strammet med motvekt skal E-modul angis.
 3. c.
  Beregning av sikkerhet mot glidning av trekktauet på drivskiven.
 4. d.
  Stasjoner
  1. 1.
   Sammenstillingstegninger
  2. 2.
   Detaljtegninger av:
   • -
    Kraftoverførende deler mellom drivmaskineri og drivskive
   • -
    Driv-, vende- og ledeskiver
   • -
    Bremser
   • -
    Bærende stålkonstruksjoner
   • -
    Fundamentering
   • -
    Forankring av bæretau.
  3. 3.
   Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler. For roterende aksler skal det foreligge utmattingsberegninger.
 5. e.
  Strammeanordning
  1. 1.
   Sammenstillingstegning(er) med spesifikasjon av strammetau og tyngde av motvekt for bæretau og trekktau. Hvis det benyttes andre strammeanordninger enn motvekt (f.eks. hydraulisk stramming):
   • -
    Systembeskrivelse og konstruksjonstegninger med spesifikasjoner.
   Spesifikasjon av strammetau skal omfatte:
   • -
    Taufabrikant, taudiameter, taukonstruksjon, nominell strekkfasthet i tråder og spesifisert minste effektive bruddlast.
  2. 2.
   Konstruksjonstegninger av opphengingsanordninger, bærende stålkonstruksjoner og tauskiver.
  3. 3.
   Styrkeberegninger.
 6. f.
  Master
  1. 1.
   Konstruksjonstegninger med detaljer av skivebatterier og bæretausko.
  2. 2.
   Fundamenttegninger.
  3. 3.
   Styrkeberegninger.
 7. g.
  Løpeverk, hengestell, vogn
  1. 1.
   Sammenstillingstegninger av løpeverk, hengestell og vogn med angivelse av hoveddimensjoner og vekter.
  2. 2.
   Konstruksjonstegninger av løpeverk, hengestell og vogn og forbindelse mellom trekktau og hengestell.
  3. 3.
   Styrkeberegning av de i punkt 2. angitte deler.
  4. 4.
   Beregning av vindhastighet som gir ubelastet vogn et utsving på 12° på tvers av banen.
 8. h.
  Elektrisk utstyr
  Prinsipp- og koblingsskjema med spesifikasjoner for det elektriske utstyret.
 9. i.
  Hydraulisk utstyr
  Systemtegninger og spesifikasjoner av hydraulisk utstyr med styrkeberegning.
 10. j.
  Sikkerhetsstyringssystem
  På tegningene skal det angis materialkvaliteter og eventuell ikke-destruktiv prøving av materialet. For sveiste forbindelser skal angis sveisemetode og tilsettingsmaterialer, eventuell varmebehandling etter sveising og omfang av eventuell ikke-destruktiv prøving.

§ 17-4.Kontroll av ståltau

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll og utskifting av bæretau, trekktau, balansetau og strammetau.
Ståltau skal repareres eller skiftes når tverrsnittsreduksjonen på et hvilket som helst sted på tauet overstiger verdiene i tabellen nedenfor.
Reduksjon
%
MålelengdeReduksjon
%
MålelengdeReduksjon
%
MålelengdeTillegg
Bæretau
 - lukket10180xD530xDTrådbrudd i profiltråder som ligger ved siden av hverandre skal ha en minsteavstand på 18xD.
 - partspiral20180xD1020xDPartspiraltau skal i en part ha maksimalt 35 % tverrsnittsreduk-sjon på grunn av trådbrudd over en lengde på 4xD.
spiraltau10Alle trådbrudd i yttertråder over hele taulengden skal medregnes.
Trekk- og balansetau25500xD1040xD66xDSom over.
Strammetau840xD46xDSom over.