Kapittel 14. Tilleggskrav til skitrekk som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 14-1.Medbringere

§ 14-1.Medbringere

Medbringere skal ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l., og skal forøvrig være av en slik utførelse at kjørende lett kan frigjøre seg fra dem. Dersom det benyttes tallerkenmedbringere skal det ikke være hull eller utsparinger i disse.
Medbringere skal være slik konstruert at man unngår at medbringerne slår over trekktauet eller kolliderer med rullebatteriene ved ugunstige forhold grunnet vind, svingninger eller rotasjonskrefter i trekktauet. Klemmene skal være konstruert slik at de kan gli dersom medbringer kiler seg fast i en mastekonstruksjon.
For medbringere med snorbokser eller teleskopmedbringere, skal inntrekking foregå hurtig og sikkert. Inntrekkingen skal foregå med tilstrekkelig demping slik at medbringeren ikke slår over trekktauet.
Bærende deler av medbringerne skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot brudd. De skal også kontrolleres for utmatting.
Startdemping skal gi en rykkfri start for passasjerene.

§ 14-2.Bremser

§ 14-2.Bremser

Skitrekk skal være utstyrt med en driftsbrems eller tilbakeløpssperre for å hindre at skitrekket går bakover. Dersom stopplengden er større enn 8 m skal skitrekket være utstyrt med brems.

§ 14-3.Vern mot avsporing

§ 14-3.Vern mot avsporing

Rullebatteri/tauskive skal ha avsporingsvern. Ved eventuell avsporing skal taufanger fange opp tauet. Rullebatteri/tauskive skal ha innretninger som fanger opp tauet i tilfelle avsporing.
Ved nedholdsbatteri/nedholdsskive skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære taufangeren.
Rullebatteri/masteutsyr med tauskive skal ha utstyr som automatisk stopper skitrekket ved tauavsporing.

§ 14-4.Stoppinnretninger

§ 14-4.Stoppinnretninger

Ved på- og avstigningsplasser skal det være et tilstrekkelig antall stoppinnretninger til bruk for publikum. I tillegg skal det være en innretning mellom avstigningsplass og vendeskive som automatisk stopper skitrekket før kjørende har kommet i kontakt med endestasjonens mekaniske konstruksjon.
Mellom avstigningsplassen og vendeskiven skal det være en innretning som automatisk stopper skitrekket dersom en medbringer som ikke er helt inndradd går inn på vendeskiven (opptrekkskontroll). Dette kravet gjelder ikke for korte tallerkenmedbringere eller teleskopmedbringere.
For skitrekk med påstigning rett bakfra gjennom stasjonen skal det i tillegg være en opptrekkskontroll på første mast på returside.