Kapittel 12. Tilleggskrav til stolheiser som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 12-1.Utforming av kjøretøy

§ 12-1.Utforming av kjøretøy

Stoler, kabiner eller andre kjøretøy skal være utformet på en slik måte at passasjerene kan transporteres sikkert, at de ved normal oppførsel ikke kan falle ut og slik at på- og avstigning kan foregå sikkert. Stoler og kabiner skal ha en utforming som legger til rette for redning av passasjerer.

§ 12-2.Vern mot avsporing

§ 12-2.Vern mot avsporing

Rullebatteri skal ha avsporingsvern som vender innover mot sentrumslinjen av taubanen for å hindre avsporing. Ved eventuell avsporing utover skal taufanger fange opp tauet.
Ved nedholdsbatteri skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære taufangeren.
Rullebatteri skal ha utstyr som automatisk stopper stolheisen ved tauavsporing.

§ 12-3.På- og avstigning

§ 12-3.På- og avstigning

Ved på- og av stigningsplassen skal det være hjelpepersonell nok til å overvåke driften, samt instruere og hjelpe passasjerene, slik at på og avstigningen foregår på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til stoppbryter for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.

§ 12-1.Utforming av kjøretøy

Stoler, kabiner eller andre kjøretøy skal være utformet på en slik måte at passasjerene kan transporteres sikkert, at de ved normal oppførsel ikke kan falle ut og slik at på- og avstigning kan foregå sikkert. Stoler og kabiner skal ha en utforming som legger til rette for redning av passasjerer.

§ 12-2.Vern mot avsporing

Rullebatteri skal ha avsporingsvern som vender innover mot sentrumslinjen av taubanen for å hindre avsporing. Ved eventuell avsporing utover skal taufanger fange opp tauet.
Ved nedholdsbatteri skal tauet forhindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære taufangeren.
Rullebatteri skal ha utstyr som automatisk stopper stolheisen ved tauavsporing.

§ 12-3.På- og avstigning

Ved på- og av stigningsplassen skal det være hjelpepersonell nok til å overvåke driften, samt instruere og hjelpe passasjerene, slik at på og avstigningen foregår på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til stoppbryter for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.