Kapittel 6. (Opphevet)

§ 6-1.(Opphevet)

§ 6-1.(Opphevet)

§ 6-2.(Opphevet)

§ 6-2.(Opphevet)

§ 6-3.(Opphevet)

§ 6-3.(Opphevet)

§ 6-4.(Opphevet)

§ 6-4.(Opphevet)

§ 6-5.(Opphevet)

§ 6-5.(Opphevet)