Kapittel 5. (Opphevet)

§ 5-1.(Opphevet)

§ 5-1.(Opphevet)

§ 5-2.(Opphevet)

§ 5-2.(Opphevet)

§ 5-3.(Opphevet)

§ 5-3.(Opphevet)

§ 5-4.(Opphevet)

§ 5-4.(Opphevet)

§ 5-5.(Opphevet)

§ 5-5.(Opphevet)