§ 9.Tilsyn og pålegg

§ 9.Tilsyn og pålegg

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter § 3, § 4 og § 5 i denne forskriften.