§ 5.Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

§ 5.Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

Samarbeidsforumet skal sørge for samordning av nasjonal beredskap, beredskapsplanlegging, og gjennomføring og evaluering av øvelser.
Forumet skal bestå av representanter fra virksomhetene som omfattes av forskriften. Representantene har plikt til å delta i samarbeidsforumet.