§ 2-4.Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

§ 2-4.Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal antas å oppfylle kravene i § 2-1 til § 2-3 når det er akkreditert i samsvar med kravene i EØS-vareloven.