§ 1-1.Hva og hvem forskriften gjelder

§ 1-1.Hva og hvem forskriften gjelder

Forskriften gjelder for meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen.
Forskriften gjelder ikke sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.