§ 32c.Organisatoriske krav til kontrollorganer

§ 32c.Organisatoriske krav til kontrollorganer

Kontrollorganer skal
 1. a.
  ha ansatte med relevant opplæring og gode faglige kvalifikasjoner,
 2. b.
  ha tilgang på hensiktsmessige lokaler og utstyr,
 3. c.
  opprettholde et klart skille mellom kontrollorganfunksjoner og andre aktiviteter,
 4. d.
  ha et dokumentert system for kvalitetskontroll, og
 5. e.
  opprettholde et effektivt og hensiktsmessig rapport- og dokumentarkiv.
Tilføyd ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).