§ 21.Emballasje for pyroteknisk nødutstyr m.m. som skal til destruksjon

§ 21.Emballasje for pyroteknisk nødutstyr m.m. som skal til destruksjon

Pyroteknisk nødutstyr, kollisjonsputeladning, kollisjonsputeenhet og beltestrammer som skal til destruksjon kan transporteres i ytteremballasje bestående av UN-godkjent plastfat med avtakbart lokk, under forutsetning av at hver gjenstand:
  1. a.
    betraktes som tilhørende klassifiseringskode 1.3G
  2. b.
    er emballert i inneremballasje av plast.
Transportdokumentet skal indikere at emballeringsbestemmelse P101 er benyttet.