§ 16.Utvidet brukstid for emballasje for enkelte etsende stoffer

§ 16.Utvidet brukstid for emballasje for enkelte etsende stoffer

Emballasje, unntatt IBC og storemballasje, som kun benyttes til transport av UN 3412 maursyre, kan brukes inntil 10 år fra produksjonsdato dersom den brukes i et kontrollert retursystem.
IBC av stiv plast (31H1) som kun benyttes til transport av følgende stoffer i klasse 8:
 1. a.
  UN 3412 maursyre
 2. b.
  UN 1824 natriumhydroksidløsning med høyst 52 prosent natriumhydroksid
 3. c.
  UN 2672 ammoniakkløsning med høyst 25 prosent ammoniakk
 4. d.
  UN 1791 natriumhypoklorittløsning med høyst 15 prosent natriumhypokloritt
 5. e.
  UN 1789 saltsyre

som brukes i et kontrollert og dokumentert retursystem kan benyttes i inntil 7,5 år fra produksjonsdato.

Det skal gjennomføres årlig tilstandskontroll for IBC som er eldre enn 5 år.