§ 11.Unntak fra krav til ADR-kompetansebevis

§ 11.Unntak fra krav til ADR-kompetansebevis

Krav til kompetansebevis etter bestemmelsene i ADR gjelder ikke:
  1. a.
    ved reparasjoner og verkstedskontroll av tom, ikke rengjort tank
  2. b.
    for tjenestemenn i Statens vegvesen i tilknytning til kontroll
  3. c.
    for militært personell som transporterer drivstoff tilhørende klasse 3 dersom transporten er militær og føreren har gjennomgått militær opplæring og prøve som er godkjent av Forsvaret.