§ 32i.Tilsyn med kontrollorganer

§ 32i.Tilsyn med kontrollorganer

DSB kan føre tilsyn med kontrollorganer som er utpekt etter dette kapittelet.
Tilføyd ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).