§ 32d.Kontrollorganers oppgaver

§ 32d.Kontrollorganers oppgaver

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).