Kapittel 6a - Kontrollorganer som skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje, tanker og bulkcontainere

§ 32a.Virkeområde

§ 32a.Virkeområde

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32b.Utpeking av kontrollorganer

§ 32b.Utpeking av kontrollorganer

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32c.Organisatoriske krav til kontrollorganer

§ 32c.Organisatoriske krav til kontrollorganer

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32d.Kontrollorganers oppgaver

§ 32d.Kontrollorganers oppgaver

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32e.Kontrollorganers sertifisering av kontrollører for IBC

§ 32e.Kontrollorganers sertifisering av kontrollører for IBC

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32f.Kontrollorganers godkjenning og overvåking av internorganer

§ 32f.Kontrollorganers godkjenning og overvåking av internorganer

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32g.Kontrollorganers rapporteringsplikt til DSB

§ 32g.Kontrollorganers rapporteringsplikt til DSB

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32h.Gebyr

§ 32h.Gebyr

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32i.Tilsyn med kontrollorganer

§ 32i.Tilsyn med kontrollorganer

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).

§ 32j.Reaksjoner mot kontrollorganer

§ 32j.Reaksjoner mot kontrollorganer

Tilføyes ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).