§ 14.Transport av brannfarlige væsker i klasse 3 som foretas av utenlandske militære styrker

§ 14.Transport av brannfarlige væsker i klasse 3 som foretas av utenlandske militære styrker

Kravene i ADR gjelder ikke for utenlandske militære styrker som transporterer brannfarlige væsker i klasse 3, dersom de oppfyller et tilsvarende regelverk fra hjemlandet.
Kjøretøyene og tankene skal likevel være merket i samsvar med ADR.
Kjøretøyene, tankene og det tilhørende utstyret skal ha et tilsvarende sikkerhetsnivå som i ADR og gjennomførte kontroller skal kunne dokumenteres på forespørsel.
Føreren skal ha tilpasset opplæring, som også omfatter aktuelle kjøreforhold. Gjennomført opplæring skal kunne dokumenteres på forespørsel.