Forordninger

§ 1.

§ 1.

§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) nr. 1305/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
  1. a.
    Følgende avsnitt skal legges til etter avsnitt 7.1.4 (3) i vedlegget:
    • «EFTAs overvåkingsorgan skal ha observatørstatus i styringskomiteen.»

§ 3.

§ 3.

Bane NOR SF er nasjonalt kontaktpunkt i henhold til forordning (EU) nr. 1305/2014 artikkel 5 nr. 3.

§ 4.

§ 4.