Forordninger

§ 1.

§ 1.

§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) 2018/763 skal leses med følgende tilpasninger:
  • I artikkel 5 (1) legges ordene «islandsk eller norsk» til etter «unionens offisielle språk».

§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet i denne forskriften.

§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018, som endret av forordning (EU) 2020/777, inn i EØS-avtalen trer i kraft.1