§ 5-4.Bemanningskrav

§ 5-4.Bemanningskrav

Banen skal bemannes med minst to personer som er kjent med anlegget.