§ 3-7.Skilting

§ 3-7.Skilting

Ved innretningen skal det være tydelige skilt med kortfattede instruksjoner om hvordan brukerne skal forholde seg, herunder eventuelle helsemessige begrensninger for å benytte innretningen.