§ 1-4.Myndighetene

§ 1-4.Myndighetene

Statens jernbanetilsyn utsteder driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger. Slik tillatelse erstatter ikke plikten til å innhente tillatelse fra andre myndigheter.
Statens jernbanetilsyn kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne forskriften.